06 nov 2023

De fem mest afgørende parametre for medarbejdertrivsel

Medarbejdertrivsel står højt på listen over faktorer, der understøtter fastholdelse af medarbejdere. Men hvordan sikrer du bedst glade og tilfredse medarbejdere? Vi giver dig vores bud på de fem vigtigste parametre.

 

En coronakrise og et rødglødende arbejdsmarked har sat medarbejdertrivsel mere i fokus end nogensinde før. Kampen om de dygtigste talenter er hård, og derfor er det vigtigt at sikre dine medarbejderes trivsel. Både på den korte bane, men særligt på den lange. Det er budskabet fra vores HR-ekspert Mette Nørlem:

 

– Der er sket et skifte i den måde, vi går til vores arbejdsliv på. Vi har i større grad fokus på egne behov, ønsker og trivsel. Vi er et sted, hvor ’det gode liv’ betyder mere end blot at tage til takke med det job, man har, hvis man ikke er tilfreds i det. Vi stiller flere krav til vores arbejdsgiver, siger Mette Nørlem.

 

Det kan som arbejdsgiver være svært at knække koden til at score topkarakter i medarbejdertrivsel. Her får du Mette Nørlems bud på, hvad der kan bringe dig helt til tops og give dig et afgørende forspring som arbejdsplads.

 

 

1) Pre- og onboarding


Få dine nye medarbejdere godt ombord – ellers bliver det både en kort og dyr fornøjelse for begge parter. En god onboardingproces kan afgøre udfaldet på et nyt arbejdsægteskab, fordi mange medarbejdere allerede her beslutter sig for, om de kan se en fremtid i virksomheden.


Også pre-boarding vinder mere og mere indpas i kampen om de gode medarbejdere. Pre-boarding handler om at bevare medarbejderens motivation fra kontrakten skrives under til første arbejdsdag. Ifølge Mette Nørlem er det nemlig i dette vindue, hvor en (kommende) medarbejder er allermest motiveret. 

Der er altså flere gode grunde til at prioritere både pre- og onboarding. Tjek bare tallene her:

 

 

86 % af nyansatte medarbejdere beslutter sig for, om de vil blive eller forlade en organisation inden for de første seks måneder

60 % mener, at virksomhedens forberedelser inden jobstart er mangelfulde eller ikke-eksisterende.

88 % vil gerne lære mere om arbejdspladsen, inden de starter.

 


3 tips til din onboarding-plan

 

  1. Pre-boarding: Hold fast i motivationen. Send din kommende medarbejder en videohilsen, introducér jeres værdier, eller afhold et Teams-møde for at præsentere afdelingen.
  2. De første dage i ansættelsen: Hav styr på det praktiske, og læg en plan. Hvem introducerer medarbejderen til systemerne? Hvem tager medarbejderen med til frokost?
  3. Efter de første dage i ansættelsen: Læg en plan for træningen af medarbejderen, så medarbejderen ikke er i tvivl om, hvad der ligger først for af arbejdsopgaver.

 

 

2) Udvikling i jobbet og følelsen af mestring


At vi kan udvikle os i jobbet har altid været et højt vægtet parameter i medarbejdertrivsel. I en job-survey fra AS3 svarer 31 procent, at de har skiftet job grundet et større ønske om udvikling.

 

Det er altså ikke nødvendigvis et spørgsmål om lønforhøjelser og forfremmelser i et væk. Det handler i lige så høj grad om spændende opgaver, god briefing på opgaver, mesterlære af kloge kolleger og selvstændighed i jobbet.

 

Og netop udvikling og mestring i jobbet er parametre, der giver stor arbejdsglæde, ifølge Mette Nørlem:

 

– Vi elsker fornemmelsen af at være gode til vores job. Men medarbejderne skal klædes på til at mestre det job, de er ansat til. De skal støttes i nye opgaver og udfordringer, så de får succesoplevelser og dermed føler, at de udvikler sig og bliver dygtigere.

 

 

3) Fleksible arbejdsvilkår


Hjemmearbejde og fleksibilitet er blevet uundgåeligt – især efter corona. Det er blevet et vilkår, som mange medarbejdere vægter højt. Det viser Ballisagers Kandidatanalyse 2022.

 

– Fleksibilitet er blevet en hygiejnefaktor, som mange medarbejdere anser som et vilkår for en ansættelse. Fleksibilitet skal understøtte din medarbejders behov så meget som muligt. Som arbejdsplads er det dit ansvar at stille rammerne til rådighed, så dine medarbejdere kan skabe det gode liv med fleksible valg – også uden for arbejdstid, siger Mette Nørlem.

 

 

4) Medbestemmelse og mening/formål

 

At blive hørt og få indflydelse bliver vigtigere og vigtigere. Ifølge Ballisagers Kandidatanalyse er der en klar sammenhæng mellem jobtrivsel og selvbestemmelse: Jo mere selv- og medbestemmelse du har, jo mere tilfreds er du. Medbestemmelse betyder ikke, at alle medarbejdere skal høres i alle beslutninger rundt i organisationen. Det kan være så simpelt som selvbestemmelse over arbejdsmåder.

 

Og så afhænger medarbejdertrivsel af, om der er mening i det, vi laver, siger Mette Nørlem:

– Mening er nøgleordet. Det er individuelt og noget, vi skaber i os selv. Det kan godt være, at du ikke arbejder i den mest bæredygtige virksomhed, men gør du en forskel på en anden måde? Hvis du sælger toiletpapir, så løser du en vigtig opgave. Når vi kan se, at vi udfylder en vigtig plads, så giver det mening – og så kan vi snakke om høj medarbejdertrivsel.

 

 

5) Anerkendelse og feedback


Hvornår har du sidst rost dine medarbejdere? Anerkendelse og feedback er virkelig noget, der fastholder medarbejdere på arbejdspladsen. Og det behøver ikke være med balloner og afdelingskage hver gang. Det vigtigste er faktisk, at du husker det, for det betyder meget for de fleste medarbejdere, at de føler sig set.

 

– Jeg tror i bund og grund ikke, at anerkendelse kan overvurderes. Men det skal altid være ærligt og dybfølt. Det er på mange måder fjollet, at ledere ofte glemmer feedback – for dem, der bliver rost, når de har udført en opgave godt, er ofte mere villige til at yde en ekstra indsats, forklarer Mette Nørlem og fortsætter:

 

– Én ting er positiv anerkendelse og feedback. Men vi vil faktisk også gerne have at vide, hvis vi gør noget forkert. Både for at lære noget og for at vide, at feedbacken – og dermed rosen – er mere ægte. Og netop den kontinuerlige feedback øger medarbejdertrivslen.

 

 

Hvordan kommer du ordentligt i gang med feedback?

 

  1. Det er afgørende, at lederne er rollemodeller. De skal gå forrest, tage initiativet og selv praktisere feedback.
  2. Feedback går begge veje: Start med at få din medarbejder til at give dig feedback.
  3. Gør det ikke sværere, end det er. Feedback kan være umådeligt nemt og hurtigt: En highfive på gangen, en kommentar ved kaffemaskinen eller et like på LinkedIn. Gør det til en naturlig del af kulturen.

 

 

Bliv inspireret til bedre feedback processer - læs artikler og download webinar-recording

 


Feedback-kultur styrker din virksomhed

5 gode råd til at modtage feedback


10 gode råd til at give værdifuld feedback


I dette webinar taler vi om, hvordan du skaber en sund feedback-kultur, som fremmer medarbejdernes trivsel og udvikling. Og hvordan Emply-systemet understøtter den gode feedback-kultur i din virksomhed.

Download webinar-recording

 

 

 

 

 

Kilder:
https://www.danskhr.dk/insights/rapporter/pre-onboarding/
https://lederindsigt.dk/vaerktoejer-skabeloner/ledelse-og-organisation/onboarding-starter-allerede-inden-jobsamtalen/
https://ballisager.com/8-hr-rekrutterings-trends/
All Aboard: Effective Onboarding Techniques and Strategies, Aberdeen Group, 2008
The First 90 Days: Critical Success Strategies for New Leaders at All Levels; Dr. Michael D. Watkins, 2013
https://ballisager.com/onboarding-hvad-er-vigtigt/

© Emply ApS.
 
Alle rettigheder forbeholdes.