22 jan 2023

Sådan skaber du gode pre- og onboarding-forløb

Når nye medarbejdere skal finde fodfæste i en virksomhed, er et veltilrettelagt pre- og onboarding-forløb helt afgørende. Men hvordan skruer du sådan et forløb sammen? Vi har spurgt vores egne medarbejdere om, hvad et godt forløb bør indeholde for at sikre en god start – og dermed større sandsynlighed for fastholdelse.

 

69 %. Så stor er sandsynligheden for, at en medarbejder stadig er i din organisation efter tre års ansættelse, hvis medarbejderen har været gennem et velstruktureret pre- og onboardingforløb. Dertil kommer færre sygedage, et godt socialt sammenhold og ressource- og omkostningsbesparende processer.

 

Det lyder jo som sød musik. Og alt sammen er målbare punkter, som pre- og onboardingen påvirker og som kan aflæses direkte på din virksomheds bundlinje. Og det til trods, er det de færreste virksomheder, der prioriteter et godt og veltilrettelagt pre- og onboardingforløb.

 

Vi har spurgt tre af vores egne medarbejdere Mohamed Slimane, Catharina Brostrup og Christian With, der alle har arbejdet hos Emply i under et år, om deres tanker og oplevelser ved pre- og onboarding. Her får du deres 9 gyldne råd til, hvordan du giver dine nye medarbejdere den bedste start, så du indgår et godt arbejdsfællesskab med alle dine nytilkomne medarbejdere.

 

  1. Få styr på kontrakten, før du tager hul på preboardingen. Sørg for at have det formelle fundament på plads for ansættelsen af en ny medarbejder, så I er enige om ansættelsens vilkår. Måske kan du flotte dig med en buket blomster eller andet, der fejrer ansættelsen derhjemme.

  2. Send (lav-)praktiske informationer umiddelbart efter, kontrakten er underskrevet. Det giver din kommende medarbejder ro at have mødetid og -sted på plads i god tid inden jobstart, så gem det ikke til sidste øjeblik. Ifølge vores medarbejdere kan det afføde en del stress hos en ny medarbejder, hvis ikke den praktiske information er på plads – gerne et par uger før.

  3. Introducér medarbejderen til virksomheden. Det er vigtigt for motivationen at tænke medarbejderen ind længe før jobstart. Har I noget information eller materiale, som medarbejderen med fordel kunne sætte sig ind i på forhånd, så sørg for at sende det afsted – men husk ikke at overdynge jeres nye kollega. Se det som venlig ”nudging” i preboardingforløbet, der kan være gavnlig for onboardingforløbet – og som samtidig holder liv i medarbejderens motivation.

  4. Invitér til sociale arrangementer, og connect med medarbejderen på LinkedIn. Hvis I har en spilaften, fredagsbar eller badmintonturnering i kalenderen, inden medarbejderen begynder i jobbet, så husk at videresende invitationen. Det giver en følelse af inklusion og mulighed for at møde nye kollegaer i en afslappet atmosfære. Det kan for nogle være angstprovokerende at møde mange nye kolleger på ens første dag i virksomheden. På denne her måde sikrer du en mere flydende overgang. Hvis I ikke står over for sociale arrangementer, så kan noget så simpelt som et connect på LinkedIn skabe glæde. Det viser, at du har introduceret medarbejderen til kolleger.

  5. Hav computer, koder og logins klar til medarbejderens første dag. Kort sagt: Vær forberedte! Medarbejderen har glædet sig til at starte, og derfor er det vigtigt, at I gør jer umage og hjælper jeres nye kollega godt i gang. Både når det kommer til systemer, processer og værktøjer, hvordan man melder ferie ind eller søger om rejserefusion. Og marker det gerne med en hyggelig morgenmad i afdelingen/teamet eller andet socialt.

  6. Giv medarbejderen et opgaveoverblik. Det er motiverende at se, hvilke opgaver og ansvarsområder der ligger klar til en på sin nye arbejdsplads. Og det har en generelt god effekt, at medarbejderen er tiltænkt opgaver fra start. Find nogle opgaver før jobstart, som medarbejderen hurtigt kan få ejerskab over og lykkes med.

  7. Kør den nye kollega ind med en buddy eller mentor. Det kan være en fordel at have en erfaren kollega at støtte sig til i den første tid. En buddy eller mentor kan være tryghedsskabende og agere bindeled mellem afdelinger og kolleger og bidrage til bedre indfasning fagligt såvel som socialt. Husk, at buddyrollen skal være selvvalgt og frivillig.

  8. Prioritér opfølgende 1:1-samtaler. Gerne ugentligt, men mindre kan også gøre det. Det vigtigste er, at medarbejderen føler sig lyttet til og kan både give og få feedback i den første periode af ansættelsen. Der kan være mange ting, der fylder i den første tid som ny medarbejder: Lærer jeg systemerne hurtigt nok? Skaber jeg værdi, som I havde forestillet jer? Jo tidligere I formår at skabe et åbent og trygt forum, jo bedre. Det giver nemlig også en bedre føling med medarbejderens trivsel senere hen.

  9. Evaluér og justér jeres pre- og onboardingforløb – og gerne ofte. Få feedback fra din medarbejder seks måneder efter ansættelsen, så du hele tiden kan justere og tilpasse pre- og onboardingforløbet. Hav også gerne øje for, om der er nogle initiativer, der fungerer særlig godt til nogen typer af medarbejdere eller afdelinger. På den måde bliver forløbet relevant og hensigtsmæssigt for hver enkelt ny medarbejder.

 

Få inspiration til at skabe nogle gode pre- og onboardingforløb - download webinar

 

I vores webinar ‘Styrk medarbejdertrivsel og fastholdelse med et godt pre- og onboardingforløb’ dykker vi ned i, hvordan du skaber gode forløb, der engagerer medarbejderne fra start, og hvordan Emply-systemet understøtter dette.

Download optagelse af webinar her

© Emply ApS.
 
Alle rettigheder forbeholdes.