02 okt 2023

Hvilke data-indikatorer fortæller, om dine medarbejdere trives?

Trivsel er afgørende for, om dine medarbejdere fortsat har lyst til at være en del af virksomheden eller ej. HR kan bruge data til at spotte alarmerende tendenser i medarbejdertrivslen, før det bliver et problem - til gavn for bundlinjen og fastholdelsen af dine dygtige talenter.

 

Medarbejdere anno 2023 stiller flere krav til deres arbejdsplads og har i større grad fokus på egne behov og ønsker. Derfor er det altafgørende, at du som arbejdsgiver formår at holde dine medarbejdere motiverede og glade – både på den korte bane, men særligt på den lange. Ellers risikerer du, at dine kompetente medarbejdere forlader din virksomhed én efter én.

 

Heldigvis kan HR-data give dig vigtige pejlemærker om, hvor og hvordan du kan sætte ind for at mindske sandsynligheden for medarbejderflugt. Og jo flere data, du har, jo bedre er du rustet til at agere på det. Ikke desto mindre kan det være svært at finde hoved og hale i, hvilke data der giver dig værdifuld og brugbar indsigt i medarbejdernes trivsel, og hvilke data du derfor bør måle på.

 

Vi giver dig her fire mulige data-indikatorer, du kan bruge til at spotte trends og problematikker i medarbejdertrivslen.

 

 

1) Medarbejderomsætning

 

Medarbejderomsætning måler antallet af medarbejdere, der forlader din virksomhed i løbet af en bestemt periode.

 

De data er vigtige, da medarbejderomsætningen koster forretningen penge, når du skal ansætte nye eller omfordele medarbejdere. Ifølge Society for Human Ressource Management betaler virksomheder i gennemsnit over 30.000 kroner for at rekruttere og ansætte en ny medarbejder. Derfor vil de fleste virksomheder gerne have en effektiv og lav medarbejderomsætning. Men i et marked, hvor arbejdspladserne nærmest er villige til at hente børn, vaske tøj og lave mad for at tiltrække det næste talent, er det mål blevet sværere at nå. Især hvis dine medarbejdere ikke trives.

 

Analyser af medarbejderomsætningen er altså afgørende for, at virksomhedens ledere og HR-chefer kan forklare årsagerne til jeres churn og dernæst handle på det, så trivselskontoen hos dine medarbejdere kan løftes fra minus til plus.

 

Læs: De fem mest afgørende parametre for medarbejdertrivsel

 

 

2) Sygefravær

 

Mangel på trivsel kan også spores i sygefraværet. Ud over at virksomhedens økonomi og produktivitet bliver påvirket, så er et stigende sygefravær ofte tegn på mistrivsel eller problemer med arbejdsmiljøet.

 

Systematiske målinger af sygefraværet kan vise gradvise eller markante ændringer – enten på virksomhedsniveau eller i enkelte afdelinger – så du har mulighed på at følge op. Du kan tage eventuelle langtidssygemeldinger og lignende ud af ligningen, så monitoreringen af det ordinære sygefravær ikke påvirkes.  

 

Hvis du følger udviklingen over tid, får du også et indtryk af, om dine trivselsinitiativer virker. Måske kan en stigning i sygefraværet efter corona forklares med, at flere medarbejdere savner fleksibiliteten og muligheden for hjemmearbejde. Hvis du opfylder ønsket, kan du efter et halvt år måle på, om fraværet er faldet og trivslen blevet bedre.

 

 

3) Arbejdsglæde

 

Arbejdsglæde kommer i mange størrelser. Har arbejdspladsen en god kultur? Har jeg gode kolleger? Hvordan er relationen til min chef? Har jeg de rette udviklingsmuligheder og den ideelle fleksibilitet? Får jeg den nødvendige feedback? Arbejdsglæde er med andre ord meget individuelt og afhænger blandt andet af profiler, afdelinger, livsfaser og formål. Derfor er det vigtigt at måle nøjagtigt, hvad der skaber arbejdsglæde for lige netop dine medarbejdere. 

 

Det kræver en kontinuerlig opfølgning gennem trivselsanalyser og løbende feedback, hvis du som arbejdsgiver skal have føling med, om dine medarbejdere trives. Normalt arbejder virksomheder med to typer af feedback. Den løbende individuelle feedback, 1:1-samtaler, løbende surveys eller medarbejderudviklingssamtaler samt en større pulsmåling i hele virksomheden, typisk udført hvert år. Gennem dine målinger har du mulighed for at trække data ud, som for eksempel trivsels-scoren, der giver dig en indikation af, hvordan trivslen på arbejdspladsen – som helhed, afdelingsbaseret og individuelt – ser ud lige nu.

 

Det er helt op til dig og din virksomhed, hvad I har lyst til at indsamle data på. Og oftest vil det være fordelagtigt at sammenligne datapunkterne i dine trivselsanalyser. Er trivslen højest for bestemte medarbejdergrupper? Kan vi se en sammenhæng mellem, om medarbejderne har større sandsynlighed for at anbefale os som arbejdsplads, hvis de har gode udviklingsmuligheder? Eller stor fleksibilitet? Det er her, du for alvor får indsigt i, hvordan du kan forbedre arbejdsglæden – og dermed fastholdelsen af dine medarbejdere. 

 

Læs: Feedback-kultur styrker din virksomhed

 

 

4) Exitsamtaler (… når det er for sent)

 

Hvis du er kommet hertil, er det for sent at sikre din medarbejders trivsel – for så er medarbejderen på vej ud ad svingdøren. Men der er stadig værdifulde input at hente, selvom det ikke lykkedes at fastholde den pågældende medarbejder. For hvad kan vi lære af det, så vi mindsker risikoen for, at det sker igen?

 

De indikatorer kan du spotte, hvis du indsamler data gennem exit-interviews. Her kan du spørge medarbejderen om, hvad årsagen til opsigelsen er? Kunne I som virksomhed have gjort noget anderledes? Hvad vil medarbejderen give jer af råd i fremtiden?

 

De data, du indsamler, kan blandt andet gøre jer i stand til at spotte trends, før næste medarbejder følger trop. Eksempler kunne være:

 

  • Har vi mange opsigelser i den samme afdeling? Og giver det i så fald anledning til at tale med lederen af afdelingen?
  • Nævner alle vores onboarding-forløb som mangelfuldt? Hvad kan vi sætte ind med her?
  • Savnede medarbejderen muligheden for hjemmearbejde? Kan vi imødekomme eller italesætte det fremover?

 

Der er ligeledes data-indsigter at hente, når I står i en fyringsproces. Kig på, hvorfor I var nødt til at fyre den pågældende medarbejder. Hvordan endte det her? Og har vi som virksomhed også et ansvar for det? Brug anledningen til intern refleksion, så I kun lander i fyringsmøllen, når det er nødvendigt.

 

 

Spot data-trends, og understøt forretningen med Emply

 

I Emplys HR-løsning kan du indsamle og kombinere et hav af HR-data, der på kort såvel som lang sigt kan give dig indikationer på virksomhedens performance og udvikling. Når du har de rette data, har du bedre forudsætninger for at træffe de rigtige beslutninger – og rent faktisk rykke på dem i praksis. Sig farvel til mavefornemmelser og i stedet hej til konkrete data, der kan gøre en forretningsmæssig forskel for virksomhedens mål, indsatsområder og KPI’er.

 

Emply-systemet giver dig mulighed for at sammenholde og visualisere dine realtidsdata, så du hele tiden kan spotte vigtige indsatsområder og trends i co-relationer (eksempelvis sygefravær holdt op mod arbejdsglæde). Det giver dig mulighed for at årsagsforklare tendenser – og afvise nogle af dem, hvis nødvendigt (er sygefraværet gennemsnitligt højt i afdelingen grundet flere sygemeldinger – eller blot én langtidssygemelding?). Det giver dig det bedste fundament for de data, du indsamler.

 

Læs mere om Emplys komplette HR-løsning her.

© Emply ApS.
 
Alle rettigheder forbeholdes.