15 jun 2023

Feedback-kultur styrker din virksomhed

En sund feedback-kultur er fundamentet for trivsel, udvikling og godt samarbejde mellem ledere og medarbejdere. Men hvordan skaber du en kultur, hvor alle føler sig trygge ved at give konstruktiv og reel feedback, der gavner hele virksomheden? Det dykker vi ned i her.

 

Udgangspunktet for enhver udvikling er viljen og evnen til at lære nyt eller ændre adfærd. Udviklingen kan være motiveret af dig selv, fordi du har lyst til at dygtiggøre dig på et område eller tilegne dig nye kompetencer. Det kan for eksempel være et mål om at lære kinesisk eller blive bedre til at sige fra. 

 

Men udviklingen kan også ske på baggrund af feedback. På en arbejdsplads vil det typisk være dig som leder, der giver feedback til medarbejderen om styrker og svagheder. Måske har medarbejderen potentiale til at varetage endnu mere ansvar eller indgå i en ny rolle? Det kan også være, at medarbejderen kan blive en bedre kollega, hvis han eller hun justerer på sin adfærd i visse situationer? 

 

Læs: 10 gode råd til at give værdifuld feedback 

 

Nogle gange kan det være svært for medarbejderen at se de udviklingsmuligheder eller behov selv. Derfor er det vigtigt, at du som leder gør opmærksom på dem via feedback. Så hvis feedback-kulturen i din virksomhed ikke allerede blomstrer, så kan det godt betale sig at sætte ekstra fokus på den nu. 

 

 

Hvad er feedback? 

 

Feedback betyder, at du enten giver eller får en tilbagemelding på præstationer, adfærd eller metoder. 

 

Feedback kan både være positiv og negativ, men du får størst succes med den, hvis du er konkret, objektiv og konstruktiv i din tilgang. Hvis du gerne vil udvikle eller ændre en adfærd hos en medarbejder med bedre resultater til følge, så er det ikke ligegyldigt, hvordan du leverer din feedback. Den skal først og fremmest være værdifuld og brugbar for modtageren.

 

Læs: 5 gode råd til at modtage feedback 

 

 

Skab en feedback-kultur 

 

I nogle virksomheder er ledere og medarbejdere gode til at give hinanden feedback – både når den er positiv og negativ. Men mange steder er der en kultur, hvor der ikke rigtig bliver sagt noget. Det er ærgerligt, for en sund feedback-kultur er hele fundamentet for medarbejdernes og dermed organisationens udvikling.  

 

Feedback-kultur bliver ikke naturlig fra den ene dag til den anden. Den er svær at skabe, fordi det kan være grænseoverskridende for mange at skulle give eller få feedback. Så vær opmærksom på, at det kræver tid, øvelse og tålmodighed at skabe en feedback-kultur, som alle trives med.  

 

Her er 3 vigtige steps til at opnå en god feedback-kultur:  

 

 

 1.  Tryghed

  Når du skal give feedback, er det afgørende, at din medarbejder er tryg ved dig. Utryghed og manglende tillid kan gøre, at kritik opfattes som en trussel, og medarbejderen vil blive bange for konsekvenserne. ”Bliver jeg nu fyret?”

  Derfor er det vigtigt, at du som leder tydeliggør, at feedbacken handler om udvikling og ikke afvikling. Medarbejderen skal føle sig værdsat for sine personlige og faglige kompetencer på trods af fejl og skævheder. Det skaber et trygt rum med plads til kritiske bemærkninger.

  Men du skal være opmærksom på, at reel tryghed er noget, der opstår over tid, når medarbejderen oplever, at der er sandhed og handling bag dine ord. Den tryghed og tillid skal bygges op allerede fra starten af medarbejderens ansættelse.



 2. Gå forrest som leder

  Hvis du som leder ønsker at skabe en sund feedback-kultur, skal du gå forrest som et godt eksempel og vise, at du selv kan modtage feedback på en god måde. Det er ikke nok at sige til dine medarbejdere, at de skal give feedback - for hvis det ikke har været almindelig procedure i virksomheden før, så gør de det højst sandsynligt ikke.

  Du skal i stedet invitere til feedback ved at stille konkrete spørgsmål. Det kan være: ”Fik jeg styret mødet godt nok, så alle kom til orde?” Eller: ”Er du ok med den måde, jeg gennemgår dine opgaver på?”

  Nogle ledere vil opfatte det som et svaghedstegn at skulle bede om feedback fra sine medarbejdere. Men sådan skal du ikke tænke. Se feedbacken som en gave, der kan bidrage til at styrke din lederrolle, skabe tættere og bedre samarbejde med dit team og ikke mindst sikre de gode resultater til virksomheden.

  Når du modtager feedbacken, skal du være åben og lyttende og fortælle medarbejderen, hvordan du forholder dig til den. 



 3. Opstil regler

  Det er en fordel, hvis din virksomhed opstiller nogle regler for, hvordan I vil arbejde med feedback. For eksempel:
   
 • Hvornår giver vi feedback (hele tiden, ved 1-1-samtaler, på vej hjem fra arbejde)? 

 • Hvem må give feedback (ledere, medarbejdere, alle)? 

 • Hvor må der gives feedback (i enerum, på fællesmøder, ved kaffemaskinen)?


  Men der skal også være en klar definition af, hvad formålet med feedbacken er - nemlig at den bidrager til, at alle i virksomheden udvikler sig, bliver dygtigere og skaber bedre resultater. 

 

 

Sådan understøtter Emply en god feedback-kultur 

 

Med Emplys HRM-løsning kan du samle alle dine HR-opgaver i ét system. Platformen understøtter hele medarbejderrejsen fra jobannoncering til fratrædelse og optimerer og effektiviserer arbejdsgange for både HR, ledere og medarbejdere. Med vores Feedbackmodul har du de optimale muligheder og værktøjer til at skabe en god og effektiv feedback-kultur, der gavner hele virksomheden. 

 

 

© Emply ApS.
 
Alle rettigheder forbeholdes.