13 nov 2023

Dine medarbejdere skal snart til at registrere arbejdstid - få styr på reglerne

Fra 1. juli 2024 skal alle danske lønmodtagere igang med at registrere arbejdstid. Beslutningen kommer fra EU for at sikre, at du som arbejdsgiver overholder arbejdsmiljøreglerne for arbejdstid, og at medarbejderne kan dokumentere mulige overtrædelser.

 

Til sommer får dine medarbejdere en opgave mere. De skal nemlig til at registrere deres arbejdstid som følge af en ny lov fra EU. Men hvad kræver det af dig som arbejdsgiver, og hvordan påvirker det din virksomhed? 

 

Her får du svar på en række vigtige spørgsmål i forbindelse med de kommende regler. 

 

 

Hvad er formålet med de nye regler om registrering af arbejdstid? 

 

Formålet med reglerne er, at medarbejderne skal kunne dokumentere deres faktiske arbejdstid, og at arbejdsmiljøreglerne bliver overholdt. 

 

Det betyder mere konkret, at:  

 • 11 timers-reglen bliver overholdt
 • 48 timers-reglen bliver overholdt
 • medarbejderne husker at holde pauser og ferie 
 • det ugentlige fridøgn bliver holdt 

 

 

Hvad kræver de nye regler af mig som arbejdsgiver?  

 

Du har som arbejdsgiver pligt til at indføre et objektivt, pålideligt og tilgængeligt arbejdstidsregistreringssystem, hvor alle dine medarbejdere kan måle deres daglige arbejdstid. 

Medarbejderne skal også kunne registrere overarbejde, transporttid, rådighedsperioder og andet, der ikke betragtes som hviletid i systemet. 

 

 

Hvad er kravene til det tidsregistreringssystem, jeg skal have?  

 

Du vælger selv, hvordan dine medarbejdere skal registrere deres arbejdstid. Det behøver altså ikke at være en digital løsning. Du skal dog være opmærksom på følgende tre betingelser: 

 1. Metoden, du vælger, skal kunne registrere alle forhold i forbindelse med arbejdstidsregler 
 2. Du skal sørge for, at dine medarbejdere altid selv kan se deres egne oplysninger 
 3. Du skal opbevare de registrerede oplysninger i mindst fem år 

 

 

Hvem er omfattet af de nye regler, og er der nogle undtagelser?  

 

Det er som udgangspunkt alle lønmodtagere og alle virksomheder uanset størrelse, der er omfattet af de nye regler om registrering af arbejdstid. 


Men der er nogle enkelte undtagelser:
 

 • Enkeltmandsvirksomheder uden ansatte 
 • Arbejdstagere der selv kan fastsætte sin arbejdstid  
 • Øverste chef (CEO) 
 • Arbejdstagere hvis arbejde knytter sig til kirkers og trossamfunds religiøse handlinger 
 • Arbejdende familiemedlemmer 

 

 

Hvad er det helt konkret mine medarbejdere skal gøre fra 1. juli og frem?  

 

De skal registrere deres arbejdstid i det system, du som arbejdsgiver stiller til rådighed. Her kan det være en god idé at opstille nogle regler for, hvor ofte de skal registrere tid. Skal det for eksempel være hver dag eller en gang om ugen? 

 

 

Hvad sker der, hvis jeg ikke har en løsning klar til 1. juli?  

 

Sager kan indbringes for Arbejdsretten, og de kan udstede bøder for overtrædelse af arbejdsmiljøreglerne, herunder også kravet om registrering af arbejdstid.  

  

 

Webinar om de nye regler for registrering af arbejdstid 

 

Den 1. november 2023 afholdt vores Senior Manager, Cand. jur. og ekspert i HR og ansættelsesret Mette Nørlem et webinar om de nye regler for arbejdstidsregistrering. Her blev der stillet mange gode spørgsmål, som Mette Nørlem giver sine svar på her: 


 

Skal medarbejderne registrere komme/gå, eller er det nok at skrive, at de har været på arbejde i x antal timer?  

 

Ja, medarbejderne skal registrere, hvornår de møder ind og går hjem. Ellers kan du kun se, om de har haft mere end 48 timer i gennemsnit per uge over en periode på fire måneder og ikke, om reglen om ugentligt fridøgn og 11-timers reglen er blevet overholdt. 

 

 

Skal transport registreres som arbejdstid? 

 

Der er IKKE tale om arbejdstid, når medarbejderen kører mellem sin arbejdsplads og hjem. Men hvis medarbejderen skal til et kundemøde, på kursus, ud til en konsulentopgave eller lignende, så skal kørsel derfra og hjem/arbejdsplads registreres som arbejdstid. Den tid kan altså ikke kategoriseres som hviletid. Der er dog en lang række undtagelser til 11-timers reglen, så det er vigtigt at tjekke, hvad der gælder for det konkrete ansættelsesforhold. 

 

 

Er CEO´en undtaget de nye regler?  

 

Uanset om en CEO er ansat i en større eller mindre virksomhed, er han/hun som øverste leder ikke omfattet af arbejdstidsreglerne og behøver derfor heller ikke at registrere tid. Det er heller ikke nødvendigt at skrive det ind i vedkommenes kontrakt. Til gengæld skal medarbejdere, der er undtaget fra reglerne i forhold til en konkret vurdering af deres job, have det indskrevet i deres kontrakt eller have et tillæg, hvori der står, hvilke arbejdstidsregler de er undtaget fra. 

  

 

Kan en salgschef, økonomichef, produktionschef eller lignende være undtaget?  

 

Det er altid en konkret vurdering, om en medarbejder kan undtages eller ej. Det afgørende er, at medarbejderen er ”selvplanlægger”, hvilket betyder, at han/hun helt selv kan bestemme sin arbejdstid, og at arbejdstiden er svær at fastlægge på forhånd.   

 

  

Hvem er ansvarlig for, at medarbejderne registrerer arbejdstid?  

 

Det er ikke beskrevet i loven, hvem der har ansvaret for, at der registreres arbejdstid. Men med fortolkning fra almindelige arbejdsmiljøretlige regler må det konkluderes, at arbejdsgiver har ansvaret. Ligesom arbejdsgiver pålægges ansvaret for, hvis en medarbejder ikke har korrekt sikkerhedsudstyr på, selvom medarbejderen selv har valgt at tage det af.   

  

 

Skal medarbejdere i senior- og flexjob også tidsregistrere?  

 

Kravet om at registrere arbejdstid afgøres af, om du er lønmodtager og omfattet af arbejdsmiljøreglerne. Det handler derimod ikke om ansættelsesvilkår. En status som flex-jobber, deltidsmedarbejder eller andet vil altså ikke alene kunne begrunde, at du er undtaget kravet om tidsregistrering.   

  

 

Betyder det noget, hvis du er omfattet af en overenskomst?  

 

De kommende regler om arbejdstidsregistrering er fremover en del af arbejdstidsdirektivet. Heri gives der på bestemte områder mulighed for fravigelser i reglerne om arbejdstid via overenskomstaftaler.  

  

OBS: Denne FAQ er en generel beskrivelse af de kommende regler for registrering af arbejdstid og udgør ikke konkret rådgivning til dig. Din juridiske position vil altid afhænge af særlige omstændigheder. 

Emner

Love og regler

 

© Emply ApS.
 
Alle rettigheder forbeholdes.