Kontinuerlig Feedback

Skab optimale betingelser for vedvarende vækst ved kontinuerligt at give
 
og modtage meningsfuld feedback, der engagerer og motiverer jeres arbejdsstyrke.

Book demo

Hav altid fingeren
 
pulsen

Bliv fortrolig med hvordan enhver person i jeres organisation præsterer, føler og udvikler sig. Ved let at kunne tilpasse spørgeskemaer og til enhver tid at anmode om tilbagemeldinger fra medarbejderne, kan kontinuerlig feedback ændre den måde, I og jeres arbejdsstyrke udvikler jer på.

En ekstraordinær
 
onboarding-proces

Værn om jeres nye medarbejdere fra starten og støt dem i deres opstart. Ved at anmode om kontinuerlig feedback kan I nøje følge medarbejdernes udvikling og trivsel, og på den baggrund foretage justeringer om nødvendigt.

Stjernemedarbejdere
 
i støbeskeen

Opret mere effektive udviklingsplaner, sæt de rigtige mål, og forstå det fulde potentiale for hver medarbejder ved at udføre regelmæssige kompetence-evalueringer for at følge udviklingen af jeres medarbejdere over tid.

Den rette indsigt
 
på det rette tidspunkt

Få indsigt i de aspekter, der er vigtigst for jeres organisation ved at lave skræddersyede feedback-skemaer med præcis de spørgsmål, I ønsker svar på. Send skemaerne ud på ethvert givent tidspunkt, når I ønsker at tage bestik af jeres medarbejderes trivsel eller udvikling.

Håndter problemer
 
inden de opstår

Enhver organisation står over for sin andel af HR-relaterede problemer. Med kontinuerlig feedback kan I fange problemer i deres tidlige fase ved at gennemføre én-til-én samtaler med jeres medarbejdere og således håndtere eventuelle uoverensstemmelser, før de bliver uhåndterlige.

Lad os få feedback sammen!

Få en gratis demo og gå på opdagelse i alle
 
de muligheder der er ved at bruge Emply.
Book demo
© 2022 Emply ApS.
 
Alle rettigheder forbeholdes.